Rocznica śmierci Założyciela

Dokładnie 11 lat temu odszedł do Pana tak jak żył, zjednoczony z Bogiem, pełen pokory i miłości do Boga i bliźniego nasz Ojciec Założyciel. Jesteśmy przekonani, że teraz oręduje za nami – swymi Synami w niebie u tronu Miłosiernego Boga.

Dodaj komentarz