Inne modlitwy

Koronka za wstawiennictwem Świętych Ojców

Pio i Franciszka

Do prywatnego odmawiania na zwykłej koronce różańcowej

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Trzymając w dłoni krzyżyk:
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi….

Na pierwszym paciorku:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

Na 3 kolejnych paciorkach, odmawiamy ku czci Królowej Zakonu Serafickiego:
O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami,  którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Na dużych paciorkach zamiast “Ojcze nasz” :
Święci Ojcowie Franciszku i Pio, przez najświętsze rany Jezusowe, które w swoim ciele nosiliście, pokornie was błagamy, wstawiajcie się za nami u Boga, byśmy naszych pięciu zmysłów ciała tak używali, abyśmy się Jemu i wam podobać mogli. Nauczcie nas tak święte i pokutne wieść życie, jak sami żyliście. Uproście nam u Pana Boga prawdziwą skruchę za grzechy. Uproście nam ducha: wiary, nadziei, miłości, ducha: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a w tym wszystkim dajcie nam wytrwać aż do śmierci i strzeżcie nas przed zakusami złych duchów. Amen

Na małych paciorkach zamiast “Zdrowaś Maryjo”:
Przez najświętsze rany Jezusowe, które w swoim ciele nosiliście. Strzeżcie nas i módlcie się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.

Po zakończeniu koronki:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu … (3x)

 

Litania do świętych patronów Braci Chrystusa Cierpiącego

Kyrie eleison  Chryste  eleison  Kyrie eleison

Chryste usłysz nas    Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże                      zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty Boże

Święta Trójco jedyny Boże

Cierpiący Jezu przychodzący do nas w:  starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych:                                           

Wybacz gdy rani Cię nasza obojętność                                                                                                                              

Cierpiący Jezu pragnący być kochanym:  Napełnij nasze serca  ofiarną miłością

Cierpiący Jezu pragnący naszego czasu

Cierpiący Jezu pragnący naszej cierpliwości

Cierpiący Jezu pragnący być wysłuchany

Cierpiący Jezu pragnący naszego zainteresowania

Cierpiący Jezu pragnący być potrzebny

Cierpiący Jezu pragnący naszego wyrzeczenia

Św. Maryjo pełna łaski, Pani Fatimska  prosimy Cię:   Naucz nas pełnić wolę Twego Syna

Św. Maryjo wzywająca nas do pokuty i nawrócenia

Św. Maryjo dająca nam różaniec za oręż i obronę

Św. Maryjo wyjawiająca nam 5 boleści swego Serca

Św. Maryjo o sercu niepokalanym

Św. Maryjo o sercu bolejącym

Św. Maryjo o sercu miłością matczyną przepełnionym

Św. Maryjo mistrzyni życia konsekrowanego

Św. Maryjo królowo zakonu serafickiego

Św. Maryjo Pani i Królowo naszej wspólnoty

Świeci Ojcowie Pio i Franciszku:  Módlcie się za nami

Mistrzowie życia duchowego

Posłuszni synowie Kościoła

Św. Ojcowie zawsze wierni  swojej konsekracji

Św. Ojcowie wypraszający zdrowie duszy i ciała

Św. Ojcowie toczący zwycięski bój o dusze

Św. Ojcowie cierpliwie podążający drogą krzyża

Św. Ojcowie niosący ulgę w cierpieniu

Św. Ojcowie naznaczeni znamionami męki zbawiciela

Św. Ojcowie wskazujący krzyż jako rękojmie zbawienia

Św. Ojcowie kochający Maryję

Św. Ojcowie rozmiłowani w Jezusie Eucharystii

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Niech nas napełni łaska twoja Panie.

Aby serca nasze Tobie wierne pozostały.

Módlmy się: Boże Ojcze który wezwałeś nas do swojej służby, nie dla naszych zasług ale jedynie z twej czystej miłości. Nie pozwól by kiedykolwiek zabrakło oliwy wierności w lampach naszych serc, ale spraw by płonęły jasnym światłem wiernej miłości. Daj nam także wyobraźnie miłosierdzia abyśmy potrafili odnaleźć  Ciebie w chorych i potrzebujących. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Duchu Święty, Duchu Boży, / Duchu Światła i Miłości, /Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją, / i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. / Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień pochodzących od Ciebie z nieba /i nauki Kościoła świętego, którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz./Spraw, aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, /a wola moja zawsze z wolą Twoją zgadzała się, / aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem cnotliwego życia Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, /któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. / Amen.

 

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

wg św. Małgorzaty Marii Alacoque

Ja N. oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa: moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd czcić, miłować i wielbić to Boskie Serce. Mocno postanawiam należeć tylko do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność. Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał o Tobie i nigdy od Ciebie nie odstąpił. O to błagam Cię przez Twoją dobroć. Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

AKT ODDANIA ŻYCIA
JEZUSOWI CHRYSTUSOWI

Panie Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie wiedząc, że jestem człowiekiem grzesznym, i że potrzebuję Twojej przebaczającej i uzdrawiającej miłości. Wierzę, że Ojciec niebieski, w swojej wielkiej miłości do mnie, posłał Ciebie, abyś umarł na krzyżu dla odpuszczenia moich grzechów. Wyrzekam się wszystkich moich grzechów i przywiązania do nich. Proszę Cię, Panie, abyś wszedł teraz do mojego życia i wziął w posiadanie moje serce jako mój osobisty, jedyny Zbawiciel i Pan. Pragnę z Bożą pomocą iść za Tobą i poddać Ci się w posłuszeństwie wiary jako Panu we wszystkich sferach mojego życia. Dlatego proszę, napełnij mnie, Jezu, swoim Świętym Duchem w taki sposób, abym miał moc do świadczenia o Tobie wobec wszystkich, których spotkam. Dziękuję Ci, Panie, za to, co uczyniłeś dla mnie teraz. Amen.

LITANIA DO ŚW. FRANCISZKA Z FATIMY

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo -módl się za nami.

Święty Franciszku – módl się za nami.

Pastuszku, grający w górach Bogu na fujarce i śpiewający Mu własne pieśni – módl się za nami.

Zachwycający się „latarnią Pana Jezusa” -wschodzącym i zachodzącym słońcem
Litościwy dla ptaków, z którymi dzieliłeś się chlebem
Bardzo współczujący cierpiącym i chorym
Zawsze uśmiechnięty i uprzejmy dla wszystkich
Sprawiający innym radość, także własnym kosztem
Umiejący bawić się ze wszystkimi, którzy tego potrzebowali
Ustępliwy i posłuszny dorosłym, a nawet dzieciom
Unikający złego i gorszącego towarzystwa
Szukający samotności, by lepiej się modlić i rozmyślać o Bogu
Pełen zachwytu i szczęścia płynącego ze spotkań z Aniołem Pokoju
Umocniony Krwią z kielicha Anioła
Rozradowany widokiem Pani z nieba
Poznający Trójcę Świętą w świetle wychodzącym z rąk Maryi
Kochający Boga bardziej, niż własnych rodziców
Bardzo kochający Jezusa, widzianego w świetle we własnym sercu
Posłuszny słowom Pani z nieba, słyszanym i przekazanym ci przez dziewczynki
Szczęśliwy z wiadomości, że wiele Różańców może zaprowadzić cię do nieba
Wstrząśnięty wizją męki grzeszników w piekle
Cierpiący na widok smutku Pana Jezusa i Maryi z powodu grzechów ludzkich
Pocieszycielu zasmuconego Boga oraz Matki Bożej
Ofiarujący modlitwy i umartwienia za grzechy popełnione przeciwko Maryi
Ponoszący ofiary za Ojca Świętego
Cierpliwie znoszący wszelkie cierpienia dopuszczone przez Boga
W duchu ofiary nigdy nie grymaszący przy jedzeniu
Z miłości do Jezusa oraz do grzeszników cierpiący samotność w więzieniu
Wyrzekający się jedzenia, by złożyć z tego ofiarę Bogu
W strasznym upale wyrzekający się wody za nawrócenie grzeszników
Z miłości do Boga rezygnujący się śpiewania piosenek
Straszony w jaskini przez szatana, który cię nienawidził za twoje modlitwy
Modlący się o odwagę dla Hiacynty w więzieniu
Wypraszający ludziom łaski przez cichą samotną modlitwę w kościele
Otoczony w chorobie ludźmi, którzy czuli się przy tobie „jak w kościele”
Otrzymujący od Boga łaski poprawy życia, zgody i zdrowia dla proszących o nie
Pełen radości płynącej z przyjścia do ciebie Jezusa w Komunii świętej
Spragniony oglądania Pana Jezusa w niebie
Tęskniący za Matką Bożą
Z wielką pogodą ducha, a nawet zadowoleniem znoszący ostatnią chorobę
Gotów wszystko wycierpieć, by osiągnąć niebo
Pragnący w niebie sprawiać radość Bogu
Żegnający się słowami: ,,Do widzenia w niebie!”
Wypraszający nam w niebie łaskę świętości

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, błogosławiony Franciszku,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który wybrałeś sobie, jak niegdyś w Betlejem, prostego i pokornego pastuszka, św. Franciszka, na powiernika tajemnic nieba, daj nam, prosimy, jak on uświęcić się szybko w szkole Maryi. Niech i nasze serca, przeniknięte Twoim światłem i łaską, staną się wrażliwe na najmniejsze zło i spragnione prawdziwego dobra. Tego dobra, które – nieraz za wielką cenę cierpień, wyrzeczeń i modlitw – trzeba zdobywać dla siebie i dla innych, byśmy wspólnie cieszyli się jego pełnią w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

LITANIA DO ŚW. HIACYNTY Z FATIMY

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże- Święta Maryjo -módl się za nami.

Święta Hiacynto – módl się za nami .
Wierna przyjaciółko dzieci na ziemi i w niebie – módl się za nami .

Przewodniczko dzieci w ich zabawach
Ucząca dzieci o Bogu i modlitw do Niego
Ciesząca się miłością i szacunkiem dzieci i dorosłych
Roztaczająca wokół siebie atmosferę niewinności i szczerości
Mała tancerko, tańcząca nawet w więzieniu
Zachwycona pięknem księżyca -„lampy Matki Boskiej”, słońca – „lampy Jezusa” oraz gwiazd- „lamp aniołów”
Pieśniami na pastwisku czcząca Maryję
Naśladująca Jezusa z obrazka przez noszenie owieczek na rękach
Pilnie ucząca się wszystkiego, co dotyczy Boga
Unikająca brzydkich rzeczy, których nie lubi Dzieciątko Jezus
Pokonująca w sobie wady dąsania się i chciwości
Pokorna w przyznawaniu się do winy
Ze łzami i pocałunkami współczująca Jezusowi cierpiącemu na krzyżu
Naśladująca aniołki w rzucaniu kwiatów przed Jezusem
Z czołem przy ziemi, aż do zmęczenia powtarzająca modlitwę Anioła
Zachwycona pięknem i dobrocią Pani z nieba
W wyjątkowy sposób kochająca Matkę Boską i Jej Niepokalane Serce
Ciesząca się obietnicą Maryi, że wkrótce weźmie cię do nieba

Przerażona wizją piekła i płonących w nim grzeszników
Często zamyślona nad tajemnicą cierpienia bez końca za grzechy
Pomysłowa w szukaniu okazji do składania Bogu ofiar z cierpień i wyrzeczeń
Która oddawałaś jedzenie biednym, by głód ofiarować za nawrócenie grzeszników
Która za nawrócenie ludzi nie piłaś wody w wielkim upale, mimo bólu głowy
Która ofiarowałaś Jezusowi swój pobyt w więzieniu i inne cierpienia za Ojca Świętego
Która umiałaś zrezygnować z tańców i zabaw z miłości do Jezusa
Która ofiarowałaś Bogu bolesne noszenie w pasie sznura z węzłami
Która znosiłaś za grzeszników ból od parzących pokrzyw i gorzki smak żołędzi
Która przyjmowałaś w duchu ofiary trud długich przesłuchiwań przez księży
Która wyrzekałaś się słodkich owoców nawet w chorobie
Która ofiarowałaś za nawrócenie ludzi jedzenie i picie tego, czego nie lubiłaś
Która znosiłaś cierpliwie za grzeszników straszne bóle w płucach
Która potrafiłaś ofiarować Bogu bezsenne noce, znosząc ból w jednej pozycji ciała
Która bardzo cierpiałaś z powodu odejścia do nieba ukochanego Franciszka
Która zgodziłaś się na propozycję Matki Boskiej pójścia do dwóch szpitali
Która znosiłaś bez skargi bolesne opatrunki
Która ofiarowałaś Bogu męczące odwiedziny ludzi
Która przyjęłaś samotną śmierć za nawrócenie grzeszników

Pocieszycielko Łucji oraz innych smutnych i płaczących
Umiejąca rozwiązywać kłopoty ufną modlitwą, nieraz złączoną ze łzami
Niezwykle gorliwa w odmawianiu Różańca
Wypraszająca u Boga wyzdrowienie chorym
Rozmiłowana w długich rozmowach z ukrytym w Hostii Jezusem
Kochająca Jezusa za tak wiele udzielonych ci łask
Często modląca się z „ogniem” w sercu słowami: ,,0 mój Jezu, kocham Cię!”
Tak bardzo tęskniąca za przyjściem Jezusa w Komunii świętej
Lubiąca rozmyślać samotnie o Bogu i Jego tajemnicach
Pouczona przez Matkę Bożą o strasznych grzechach nieczystych i o karze za nie
Modląca się o czystość zwłaszcza księży i zakonników
Upominająca grzeszników
Od czasu objawień przeniknięta wielką tęsknotą za niebem
Pragnąca wszystkich ludzi wprowadzić do nieba
Pragnąca śpiewać w niebie ulubione pieśni i modlitwy
Pocieszona odwiedzinami Matki Boskiej w szpitalu
Znająca godzinę swojej śmierci i dobrze do niej przygotowana
Za dobre życie wzięta do nieba przez Maryję
Orędowniczko przed tronem Boga w naszym życiu i przy śmierci

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, błogosławiona Hiacynto,
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że św. Hiacynta w szkole Maryi szybko dojrzała do nieba, stając się lilią czystości i apostołką grzeszników, za których potrafiła ofiarować Tobie nawet wielkie cierpienia i wyrzeczenia. Daj nam, za jej wstawiennictwem, dobrze wypełnić nasze powołanie, osiągając niebo i innym dopomagając wejść do niego. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.