Śluby wieczyste

W sobotę drugiego października bieżącego roku, podczas Eucharystii, najświętszej modlitwy Kościoła, w łączności z tą bezkrwawą ofiarą Chrystusa, ośmiu Braci Chrystusa Cierpiącego, oddało się na wyłączną własność Bogu. Sześciu z nich złożyło pierwszą w historii wspólnoty profesję wieczystą, najmłodszy z Braci po raz pierwszy złoży swoje śluby a jeden z nich ponowił swoją wolę pójścia za Jezusem.

Podczas śpiewu Litanii błagalnej bracia padli na twarz przed Trójjedynym Bogiem, aby złożyć swą słabość we Wszechmocy i Miłosierdziu Boga- leżenie krzyżem symbolizuje najgłębsze uniżenie siebie wobec Majestatu Bożego oraz najusilniejszą modlitwę. Postawa ta lepiej niż słowa wyraża całkowite oddanie się Bogu i poczucie własnej słabości. Gdy bracia leżeli krzyżem poruszony świadectwem braci dołączył do nich mały chłopiec uwielbiając Boga, w tym geście uniżenia i błagania.

Po złożeniu przez braci wieczystych ślubów zakonnych, bp. Marek Solarczyk odmówił nad profesami wieczystymi, uroczystą modlitwę błogosławieństwa zwaną również konsekracją.

Ojciec Święty Jan Paweł II mówił,  że „ Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła. Stanowi ono cenny i nieodzowny dar teraźniejszości i przyszłości Kościoła, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, z jego świętością i misją”.

Dlatego wspierajmy Braci by wytrwali w swoim ofiarowaniu Bogu, a ich przyjęta przez Boga i potwierdzona przez Kościół, ofiara niech wyjednuje wiernym obfite błogosławieństwo i łaski.

Dodaj komentarz