O nas

Drogi internetowy wędrowcze…

Jako Stowarzyszenie Bracia Chrystusa Cierpiącego jesteśmy franciszkańską wspólnotą braci zakonnych, którzy w większości nie przyjmujemy święceń kapłańskich.

Żyjemy trzema ślubami zakonnymi: czystości ubóstwa i posłuszeństwa. Charyzmatem naszej wspólnoty zakonnej jest niesienie ulgi w cierpieniu osobom dotkniętym niemocą duszy i ciała. Założycielem naszego Stowarzyszenia jest ojciec dr. Albin Sroka OFM, który wskazał nam jako swoim synom dwa wielkie filary duchowości chrześcijańskiej, czyli świętego patriarchę Franciszka z Asyżu i świętego Ojca Pio z Petrelciny.

Nasz Założyciel o. Albin Sroka pragnął ukazać światu św. Ojca Pio jako odnowiciela franciszkowego ducha i wzór miłosierdzia chrześcijańskiego, którego potrzeba szczególnie we współczesnym świecie.

Nazwa naszej wspólnoty zakonnej i jej znaczenie:

BRACIA CHRYSTUSA CIERPIĄCEGO …

Wspólnotowość jest charakterystyczną cechą całej rodziny franciszkańskiej. Święty Franciszek z Asyżu mówił, że duchowe więzi są, a właściwie powinny być silniejsze niż pokrewieństwo krwi. Być bratem to odnajdywać braci i siostry we wszystkich i wszystkim co stworzył Bóg, Ojciec całego stworzenia, być bratem Chrystusa to – jak mówi św. Franciszek – pełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Natomiast być Bratem Chrystusa Cierpiącego to odnaleźć Go w chorych, niepełnosprawnych, starszych zniewolonych, zagubionych i zepchniętych na margines życia w rodzinie i społeczeństwie. Odkrywaniu tego ukrytego Oblicza Pańskiego bracia poświęcają swoje życie.

„W każdym chorym jest Jezus który cierpi,
ale w każdym ubogim chorym objawia się On niejako podwójnie”
.
Św. Ojciec Pio

Uczestniczymy w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie, wynagradzając Matce Bożej Fatimskiej wszelkie zniewagi i grzechy świata.

 

Śluby wieczyste w Sanktuarium Matki Bożej Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie (na zdjęciu bracia wraz z J.E. Ks. Bp Markiem Solarczykiem – Ordynariuszem Diecezji Radomskiej).

Jako bracia składamy śluby zakonne, które  obejmują ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Ponadto zobowiązujemy się do życia wg rad Ewangelii, przestrzegania Konstytucji Stowarzyszenia Braci Chrystusa Cierpiącego i zachowania Reguły dla III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu. 

 

Patronowie Stowarzyszenia Braci Chrystusa Cierpiącego:

  Matka Boża z Fatimy
Święty Franciszek z Asyżu
Święty Ojciec Pio

Więcej informacji o Patronach znajdziesz klikając na wybrane zdjęcie lub w podstronie ; 

Potrzebujesz wsparcia modlitewnego? Napisz do nas! 

Zapraszamy do Menu: Skrzynka modlitwy lub kliknij tutaj.