Intencje mszalne

Zapraszamy do zamawiania przez internet intencji Mszy świętych.

Istnieje możliwość zamówienia intencji Mszy Świętej indywidualnej bezterminowej, którą można zamawiać drogą poczty elektronicznej. Jest ona odprawiana w najbliższym wolnym terminie w czasie Mszy wspólnotowej w kaplicy naszego zakonnego domu.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tych osób w strumieniu Łask Bożych.

Ofiara mszalna

Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła każdy kapłan celebrujący Mszę Świętą może przyjąć ofiarę. Zazwyczaj jest to ofiara pieniężna. W ten sposób osoba zamawiająca Mszę Świętą funduje stypendium mszalne. Wysokość ofiary ustalona jest zwyczajem miejscowym, przy uwzględnieniu możliwości materialnych zamawiającego. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary.

Należy także wiedzieć i pamiętać, że każdy kapłan (celebrans) jest wolny w swoich decyzjach i nie musi przyjąć intencji mszalnej szczególnie jeśli nie jest ona zamówiona w godziwej intencji.

Jak zamówić Mszę Świętą?

1. Skorzystaj ze znajdującego się poniżej na stronie Formularza zgłoszeniowego Podaj treść Twojej intencji i uzupełnij wymagane pola w tym formularzu.

Możesz dołączyć do wiadomości potwierdzenie dokonania wpłaty na nasze konto bankowe, ofiary z tytułu odprawienia Mszy Świętej. Przyspieszy to odesłanie informacji zwrotnej z terminem odprawienia danej Mszy Świętej w naszej kaplicy zakonnej.

2. Wpłać ofiarę pieniężną na konto bankowe:

Nr. konta:  Stowarzyszenia Braci Chrystusa Cierpiącego:
73 1240 1398 1111 0010 0048 6591
Bank PKO S.A. II Oddział w Starachowicach, ul. Lipowa 29
SWIFT: PKOP PL PW
LEI:  5493000LKS7B3UTF7H35 /centrala PKO SA/

Tytuł przelewu: stypendium mszalne, imię i nazwisko  (zamawiającego)

3. Prześlij do nas potwierdzenie wpłaty za Mszę święta (jeśli nie dokonałeś tego poprzez formularz zgłoszeniowy) na adres e-mail: kontakt@bracia.net.pl w tytule wiadomości napisz „stypendium mszalne, imię i nazwisko” , co ułatwi nam szybsze powiadomienie o terminie odprawienia Eucharystii. 

4. Poczekaj na wiadomość zwrotną, w której poinformujemy Cię o przyjęciu intencji oraz dacie odprawienia Mszy Świętej.
    Proszę o Mszę Świętą bezterminową