Modlitwy do św. O. Pio

MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. OJCA PIO

Wszechmogący i miłosierny Boże, dziękuję Ci za to, że mnie powołałeś do wiary i zbawienia w Kościele katolickim. Za przyczyną Twego sługi – świętego Ojca Pio, kapłana i zakonnika, który służył Ci z heroiczną wiarą, nadzieją i miłością, przyjmując wielki krzyż cierpienia, błagam Cię, mój kochany Ojcze, o dary Twojej miłości, a zwłaszcza o łaskę……………..
Chcę jak Twój sługa Ojciec Pio, gorliwie Ci służyć i pełnić tylko Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.        W. Amen.

KORONKA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTYCH OJCÓW PIO I FRANCISZKA

Do prywatnego odmawiania na zwykłej koronce różańcowej

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Trzymając w dłoni krzyżyk:
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi….

Na pierwszym paciorku:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

Na 3 kolejnych paciorkach, odmawiamy ku czci Królowej Zakonu Serafickiego:
O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami,  którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Na dużych paciorkach zamiast “Ojcze nasz” :
Święci Ojcowie Franciszku i Pio, przez najświętsze rany Jezusowe, które w swoim ciele nosiliście, pokornie was błagamy, wstawiajcie się za nami u Boga, byśmy naszych pięciu zmysłów ciała tak używali, abyśmy się Jemu i wam podobać mogli. Nauczcie nas tak święte i pokutne wieść życie, jak sami żyliście. Uproście nam u Pana Boga prawdziwą skruchę za grzechy. Uproście nam ducha: wiary, nadziei, miłości, ducha: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a w tym wszystkim dajcie nam wytrwać aż do śmierci i strzeżcie nas przed zakusami złych duchów. Amen

Na małych paciorkach zamiast “Zdrowaś Maryjo”:
Przez najświętsze rany Jezusowe, które w swoim ciele nosiliście. Strzeżcie nas i módlcie się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej.

Po zakończeniu koronki:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu … (3x)

LITANIA DO ŚWIĘTEGO OJCA PIO

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo:                                                            Módl się za nami

Królowo Zakonu Serafickiego

Pani, Królowo i Matko naszej wspólnoty

Św. O Pio pogromco złych duchów

Wierny synu kościoła:                                        Módl się za nami św. O Pio

Żertwo ofiarna przy Ołtarzu Pana

Podczas nocy zmysłów, opróżniający swe serce dla Pana

W mrokach nocy duchowej doskonalący wiarę

Mistycznie zjednoczony ze swym Stwórcą

Doskonałe naczynie pełne Boga

Monstrancjo Bożego Miłosierdzia

Szafarzu przebaczającej Miłości Boga

Znaku dóbr przyszłych

Z Chrystusem przybity do krzyża

W naszej niedoli prosimy cię :                                    Wybaw nas św. O Pio

Od wszelkich napaści złego ducha

Od popadania w rozpacz i depresję

Od nienawiści, zwątpienia i chęci odwetu

Od zejścia na złe drogi

Od braku miłości

Od fałszywych wyobrażeń o pobożności

Od braku posłuszeństwa woli Kościoła

Od wszelkich chorób fizycznych, psychicznych i duchowych

Od lęku i rozpaczy

Szczerą i głęboką miłość do Boga-                              Wyproś nam św. O Pio

Ducha ofiary i miłości

Ducha przywiązania do Kościoła katolickiego

Ducha dziecięctwa Bożego

Ducha bezgranicznego zaufania Bogu

Zdrowie dla ciała

Niezachwianą wiarę

Wyobraźnię miłosierdzia

Uzdrowienie z ran duchowych

Wyzwolenie z sideł i podstępów złego

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata      przepuść nam Panie

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata    wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata    zmiłuj się nad mami Panie

MÓDLMY SIĘ:

Boże który w swojej niewysłowionej mądrości postawiłeś nam za wzór postać św. ojca Pio i dałeś nam go za orędownika oraz obrońcę. Za jego wstawiennictwem  prosimy Cię o Twoją  łaskę i opiekę w trudnych i  radosnych chwilach naszego życia. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

NOWENNA DO ŚW. O. PIO

Dzień 1

Święty Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża, mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów, prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu, że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga; wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie…, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego wolę.

            Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 2

Święty Ojcze Pio, Ty zachęcasz małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga – Człowieka, gdy uwierzą, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga. Ośmielony przykładem Twojej ufności wobec Boga proszę o wstawiennictwo w mojej intencji…, którą ci przedkładam.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 3

Święty Ojcze Pio, Ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka i wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą; módl się za mną w moich trudnościach… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym.

 Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 4

Święty Ojcze Pio, Ty przeżywałeś  z woli Bożej wielkie cierpienie i przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś mi łaskę… .

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 5

Święty Ojcze Pio, Ty przez swoje niezwykłe zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijanin jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja; bądź ze mną w moim doświadczeniu…, abym ufał w miłość Bożą.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 6

Święty Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze. Ty mówiłeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba. Bądź moim orędownikiem w niebie, gdy proszę o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 7

Święty Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich proszących z ufnością o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości; módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 8

Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, Ty umacniałeś   w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go. W imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi  w niebie dar…, o który Cię z ufnością proszę.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 9

Święty Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą. Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich świętych w niebie i na ziemi. Przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie… .

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…


MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II DO ŚW. OJCA PIO
 

     Pokorny i umiłowany  Ojcze Pio,/ prosimy, naucz także nas pokory serca,/ abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii,/ którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa./ Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba,/ zanim jeszcze Go o to poprosimy./ Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa./ Wspieraj nas w godzinie walki i próby, /a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania./ Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa  i naszej Matki./ Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny,/ do której również my mamy nadzieję dojść,/ aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego.

NOWENNA NIEUSTAJĄCA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
wg św. Ojca Pio

A) O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam”. Wysłuchaj nas, gdy pukamy, gdy szukamy, gdy prosimy o łaskę…
Ojcze nasz….  Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa.   W. W Tobie pokładamy nadzieję.

B) O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam:
o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam”. Wysłuchaj nas, bo oto prosimy Ojca w imię Twoje o łaskę…
Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa. W. W Tobie pokładamy nadzieję.

C) O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą”. Wysłuchaj nas, bo zachęceni Twoimi słowami prosimy o łaskę…
Ojcze nasz…  Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu…
Słodkie Serce Jezusa. W. W Tobie pokładamy nadzieję.

Módlmy się: O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie jedno jest tylko niemożliwe, a mianowicie: nie mieć litości dla strapionych. Okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łask, o które Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, przez Twoją i naszą czułą Matkę. W. Amen.

MODLITWA ŚW. O. PIO
O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

Pokornie Cię proszę, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie,  przez Autora „Pieśni nad pieśniami” powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8,6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia.

Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej, jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są aktywni!

Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.