XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Braci Zakonnych

Nasi Bracia uczestniczyli na Jasnej Górze w 38. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Braci Zakonnych. Dwudniowe spotkanie jest przede wszystkim braterskim umocnieniem, ale i przypomnieniem, że w ramach życia konsekrowanego istnieje także taka forma służby Bogu i ludziom. 
 
Jest to też błaganie o nowe powołania do tej bardzo potrzebnej w Kościele misji. Bp Adrian Galbas podczas Eucharystii uwrażliwiał braci, by nie zgubili daru prorockiego, czyli pokazywania słowem i życiem Chrystusa, by byli „przyjaznym znakiem Boga”. Podkreślił potrzebę radykalizmu, czyli „wkorzenienia się w Ewangelię, w Chrystusa”. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że jeżeli zakonnik dar prorocki czyli głoszenie Boga „ rozcieńczy” niewiernością, przeciętnym, pustym życiem, to ów dar zniszczy: „co zostaje wtedy? – forma, zwyczaj, habit, słowa konsekracji, gadżety, tylko Boga w tym nie widać”.
 
Brackie powołanie jest dziś zapomniane, dlatego potrzeba wiele modlitwy o powołania zakonne, modlitwy za młodych ludzi, aby nie bali się wybierać tej drogi. Pielgrzymka jest także okazją do tego, by w tej wspólnocie zanosić te błagania za przyczyną Matki Bożej.
 
Dzięki temu spotkaniu- wyjaśnia br. Jarek: mogłem jeszcze głębiej zrozumieć te formę powołania w Kościele, jeszcze bardziej w tym powołaniu sie rozkochać. Kilkuset braci z całej Polski w jednym miejscu to czas wzajemnego umocnienia; to czas spotkań, rozmów i wspólnej modlitwy. Dla mnie ten czas był czasem zasłuchania i wpatrzenia się w Maryję pierwszej zasłuchanej i „konsekrowanej”. Niech Maryja prowadzi wszystkich braci zakonnych i umacnia to powołanie w ich sercach.

Dodaj komentarz