Rekolekcje wspólnotowe 2022

W Dniach 5-9 września nasz klasztor stał się miejscem odnowy duchowej, gdyż bracia naszej wspólnoty  przeżywali swoje doroczne rekolekcje zakonne. Jest to czas kiedy  bracia pozostawiają wszystkie prace i działania, które mogłyby ich oderwać od skupienia, a koncentrują swoją uwagę wyłącznie na swoim życiu z Bogiem.

W każdych rekolekcjach Duch Święty pełni rolę oświecenia, przynaglenia do dobrego, poddaje dobre pragnienia, wskazuje na błędy i grzechy. Tegoroczne rekolekcje wygłosił brat Jarosław Banasiuk, pełniący na co dzień misję Gwardiana lubelskiego klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów znajdującego się w dzielnicy Poczekajka.

Tematem przewodnim rekolekcji były napomnienia świętego Patriarchy Franciszka. Ojciec rekolekcjonista w niezwykły sposób odsłonił nam głębię zawartą w tych z pozoru prostych i skondensowanych w treści tekstach. Ojciec Jarosław roztoczył przed braćmi niezwykle konkretny świat drogi duchowej, nakreślony przez świętego Biedaczynę z Asyżu, wskazując w ten sposób braciom nie łatwą, ale z Bożą pomocą możliwą drogę do komunii z Bogiem i jedności ze współbraćmi.

Dodaj komentarz